Nasze Zakłady

Kierownik Naukowy - Koordynator Projektów: dr inż. Henryk Promny

 

 

Zakład ekonomiki i organizacji

Kierownik: Lech Winiowski

Główne obszary działalności (produkty):

 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw,
 • Restrukturyzacja jednostek samorządu terytorialnego (urzędy gmin, miast, starostwa powiatowe itp.)

w tym:

 • Kreowanie strategii, Strategiczna Karta Wyników BSC.
 • Kreowanie modeli organizacyjno-biznesowych.
 • Projektowanie i optymalizacja systemu organizacji i zarządzania (struktur organizacyjnych).
 • Zarządzanie procesami gospodarczymi, organizacja procesowa.
 • Kreowanie i administrowanie dokumentacją organizacyjną.
 • Najnowsze standardy dla zarządzania produkcyjnym majątkiem trwałym (normy PAS 55, ISO 55000).
 • Proces zarządzania rozwojem (projektowanie centrów R&D).

 

Zakład badań i analiz rynku

Kierownik: Kornel Koźlicki

Główne obszary działalności (produkty):

 • Analizy rynku dla przedsięwzięć rozwojowych.
 • Analizy efektywności przedsięwzięć rozwojowych (biznesplan, feasibility study).
 • Analizy skuteczności i efektywności procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie (we współpracy z APQC).
 • Wielowymiarowy benchmarking procesów w przedsiębiorstwie (efektywność, koszty procesów, zatrudnienie, organizacja itp.).
 • Poszukiwanie najlepszych praktyk zarządczych.
 • Bank Informacji Statystycznej dla przemysłu chemicznego i innych wybranych gałęzi przemysłu.

 

Zakład psychologii pracy

Kierownik: Małgorzata Sołtyńska-Rąb

Główne obszary działalności (produkty):

 • Szkolenia i warsztaty interpersonalne dla pracowników.
 • Badanie klimatu organizacji.
 • Badanie satysfakcji pracowników.
 • Kreowanie kultury organizacyjnej zgodnie z pożądanym modelem.

 

Zakład polityki personalnej i systemów motywacyjnych

Kierownik: Grażyna Winiowska

Główne obszary działalności (produkty):

 • Polityka personalna i system motywacyjny.
 • Wartościowanie stanowisk pracy.
 • Programy dobrowolnych odejść.
 • Analizy zasobów ludzkich.

 

Zakład ekonomii społecznej

Kierownik: Beata Nieroba-Szkucik

Główne obszary działalności (produkty):

 • Wsparcie dla inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej ze środków publicznych.
 • Organizacja i zarządzanie inicjatywami z zakresu ekonomii społecznej.