Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko dotyka wszystkich, ale dla niektórych jest wyłącznie synonimem zagrożenia i tylko nieliczni potrafią w pełni wykorzystać potencjał, jaki ze sobą niesie.

Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań w zakresie zarządzania jest określenie jak korporacja powinna zarządzać ryzykiem biznesowym i wykorzystać je w kreowaniu i budowaniu wartości firmy. Innymi słowy, czy organizacja jest w stanie zarządzać pozytywnymi i negatywnymi zdarzeniami (szansami i zagrożeniami), które pojawiają się w coraz bardziej turbulentnym otoczeniu.

Korporacja nie może działać w warunkach niepewności, ale jest ona powołana do działania w warunkach ryzyka, tzn. funkcjonowania w pewnym przedziale bezpieczeństwa, wynikającego z prowadzonej kalkulacji potencjalnych korzyści i potencjalnych kosztów, które trzeba będzie ponieść w razie niepowodzenia. Każdy menedżer podejmując decyzję musi liczyć się z ryzykiem osobowym, rzeczowym i prawnym. Musi mieć świadomość ryzyka, ale i zdolność jego podejmowania - akceptowania.

Zarządzanie ryzykiem jest procesem identyfikacji zagrożeń...

W działaniach gospodarczych nie należy dążyć do absolutnego pozbywania się ryzyka, lecz do jego rozsądnej kalkulacji. Zarządzanie ryzykiem jest procesem identyfikacji zagrożeń, analizy skutków ich aktywizacji i tworzenia warunków dla eliminacji lub ograniczania strat przewyższających ustalone kryteria dopuszczalności.

Tradycyjne zarządzanie ryzykiem ogranicza się do wycinkowych analiz działania organizacji i traktuje ryzyko bardzo fragmentarycznie. Ponadto tradycyjne podejście nie dostarcza metod zarządzania ryzykiem w sposób zintegrowany i systemowy.

Podejście do zarządzania ryzykiem, które proponujemy jest podejściem systemowym i zintegrowanym, skupia się na integracji zarządzania ryzykiem z istniejącymi w organizacji procesami i określaniu przyszłych zdarzeń, które mogą pozytywnie bądź negatywnie oddziaływać na prowadzoną działalność.

Co oferujemy?

  • Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem - od ryzyka korporacyjnego po ryzyka w poszczególnych procesach/obszarach funkcjonalnych (np. ryzyko techniczne).
  • Wsparcie przy identyfikacji i wartościowaniu ryzyk (od budowania macierzy ryzyka do opisu ryzyk).
  • Wsparcie w zakresie wdrożenia systemu IT dla potrzeb zarządzania ryzykiem.