Wartościowanie pracy

Wartościowanie stanowisk pracy polega na opisywaniu, analizowaniu i wycenianiu stanowisk z zastosowaniem odpowiedniej metody.

Wartościowanie stanowisk pracy dla naszego Instytutu jest przedmiotem pracy od ponad 20 lat. W trakcie naszej działalności współpracowaliśmy z uznanymi autorytetami w zakresie wartościowania pracy, między innymi z panią profesor dr hab. Zofią Jacukowicz.

Eksperci Instytutu są autorami metody punktowej analizy wartościowania pracy PAW – WPr oraz analityczno-punktowej metody wartościowania stanowisk pracy w jednostkach samorządowych MEWA.

Jak realizujemy proces wartościowania stanowisk pracy:

 • Etap I
  1. Uzgodnienie harmonogramu prac oraz sposobu współpracy w celu realizacji procesu wartościowania.
  2. Identyfikacja stanowisk pracy, które mają zostać poddane procesowi wartościowania.
  3. Dobór metody wartościowania stanowisk pracy, przygotowanie narzędzi wartościowania.
 • Etap II
  1. Przeszkolenie zespołu ds. wartościowania do wykonania zadań.
  2. Nadzór nad tworzeniem opisów stanowisk pracy.
  3. Weryfikacja opisów stanowisk.
 • Etap III
  1. Wartościowanie stanowisk pracy.
  2. Opracowanie i analiza wyników wartościowania stanowisk pracy.
  3. Opracowanie taryfikatora kwalifikacyjnego oraz klasyfikacja stanowisk do odpowiednich kategorii zaszeregowania.
  4. Opracowanie tabeli płac zasadniczych.
  5. Przygotowanie raportu końcowego.

Opcjonalnie oferujemy również implementację narzędzia informatycznego wspierającego proces wartościowania stanowisk pracy

W wyniku realizacji wartościowania stanowisk pracy klienci otrzymują:

 • metodę wartościowania pracy dostosowaną do warunków funkcjonowania i specyfiki Firmy lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • wskazania do standaryzacji nazewnictwa stanowisk,
 • wzorcowe opisy stanowisk pracy,
 • karty wartościowania dla każdego stanowiska pracy,
 • tablicę taryfikacyjną i siatkę płac zasadniczych,
 • szkolenie z zakresu wyceny trudności pracy i metodyki wartościowania,
 • stały nadzór nad procesem w trakcie wartościowania.

 • NASZE DOŚWIADCZENIE