Optymalizacja systemu zarządzania i racjonalizacja zatrudnienia

Optymalizacja systemu zarządzania i zatrudnienia polega na identyfikacji i analizie wybranych problemów organizacyjnych wraz ze wskazaniem możliwych i zalecanych działań korygujących, wykreowaniu i rekomendacji projektu zracjonalizowanej struktury organizacyjnej (w zakresie jej konfiguracji, podziału uprawnień i odpowiedzialności, optymalizacji rozpiętości kierowania), analizie zatrudnienia w oparciu o porównawcze modele pracochłonnościowe oraz funkcjonalne dedykowane dla różnorodnych organizacji (np. jednostek samorządowych, firm chemicznych, energetycznych itp.), przygotowaniu projektu alokacji zasobów personalnych z uwzględnieniem zasad racjonalnej rozpiętości kierowania.

Etapy realizacji projektu:

  • audyt organizacji i zarządzania,
  • audyt stanu i struktury zatrudnienia,
  • projekt konfiguracji struktury organizacyjnej wraz z projektem zatrudnienia.