INTELIGENTNE SPECJALIZACJE REGIONALNE

Inteligentne specjalizacje regionalne zgodne z Regionalną Strategią Innowacji woj. Śląskiego na lata 2013-2020 i obszary projektów istotnych dla wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji:

ENERGETYKA

 • Zaawansowane technologie spalania węgla w obiektach energetyki zawodowej
 • Czyste technologie węglowe
 • Wytwarzanie ogniw paliwowych
 • Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, spalanie i termiczna utylizacja odpadów, produkcja paliw z biomasy i odpadów
 • Energetyka prosumencka
 • Inteligentne sieci energetyczne (sieci typu smart grid), inteligentne instalacje i odbiorniki
 • Oszczędność energii, efektywność energetyczna, budownictwo pasywne i energooszczędne
 • Technologie składowania dwutlenku węgla
 • Technologie procesowania gazów
 • Niskoemisyjny transport miejski

MEDYCYNA
 • Projekty badawczo – rozwojowe z wysokim potencjałem komercjalizacji

 • Aktywne reagowanie na choroby cywilizacyjne

 • Rozwój technologii i realizacja pilotażu usług leczniczych, pod kątem przyszłego licencjonowania lub negocjacji z NFZ dot. upowszechniania usług

 • Stworzenie i pilotaż usług diagnostycznych świadczonych poza procedurami finansowanymi przez NFZ, pod kątem przyszłych negocjacji z NFZ dot. upowszechniania usług

 • Rozwój zaplecza inteligentnej specjalizacji: inkubacja rozwiązań technologicznych, normalizacja i prototypowanie urządzeń, obserwatorium technologiczne

ICT
 • Systemy telemedycyny
 • Systemy energetyki prosumenckiej
 • Systemy inteligentnego transportu
 • Systemy bezpieczeństwa dla infrastruktury krytycznej (woda, gaz, transport)
 • Multimedia
 • Instytucjonalizacja: centra specjalizacji, ośrodki transferu technologii, klastry