Kryteria pozwalające na zakwalifikowanie przedsiębiorców do poszczególnych kategorii:

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI MŚP


Typ przedsiębiorstwa

Liczba zatrudnionych osób

Roczny obrót (lub)

Całkowity bilans roczny

Mikroprzedsiębiorstwa

<10

≤ 2 mln EUR

≤ 2 mln EUR

Małe przedsiębiorstwa

10 - 50

2 mln EUR - 10 mln EUR

2 mln EUR - 10 mln EUR

Średnie przedsiębiorstwa

50 - 250

10 mln EUR - 50 mln EUR

10 mln EUR - 43 mln EUR

Przedsiębiorstwa inne niż MSP

≥ 250

>50 mln EUR

>43 mln EUR

 

MAPA POMOCY REGIONALNEJ

dandelion-53800 1280