Fundusze Unijne 2014-2020

W ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 Polska będzie realizowała, z funduszy polityki spójności, 6 krajowych programów operacyjnych i 16 programów regionalnych (wojewódzkich). Komisja Europejska przyjęła i zatwierdziła wszystkie programy krajowe i regionalne. Trwa opracowywanie i zatwierdzanie dokumentów wykonawczych umożliwiających realizację programów unijnych, m.in. tych, na podstawie których nabór projektów do dofinansowania będzie odbywał się w drodze konkursów.