Kierownicy Projektów

dr inż. Henryk Promny – Kierownik Naukowy-Koordynator Projektów

Od 1989 r. z - ca dyrektora a od 1992 r. dyrektor Instytutu Organizacji "INORG" Sp. z o.o.

Magister inżynier - dyplom Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doktor nauk ekonomicznych - dyplom Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 

czytaj więcej...

mgr inż. Grażyna Winiowska

Aktualnie Dyrektor  w Instytucie Ekonomicznym "MODUS" Sp. z o.o.

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Organizacji Produkcji, wieloletnie doświadczenie w zakresie analizy i projektowania systemów zarządzania przedsiębiorstwem, kreowania strategii przedsiębiorstw przemysłowych i polityki personalnej.

czytaj więcej...

mgr inż. Barbara Hliniak

Aktualnie Dyrektor  w Instytucie Ekonomicznym "MODUS" Sp. z o.o.

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Organizacji Produkcji, wieloletnie doświadczenie w zakresie analizy i projektowania systemów zarządzania przedsiębiorstwem, badania metod pracy, opracowania metodyki diagnozowania zasobów informacyjnych.


czytaj więcej...

mgr Lech Winiowski

Aktualnie Wiceprezes Zarządu Instytutu Organizacji "INORG" Sp. z o.o.

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, doktorant na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. W trakcie ukończenia studiów Executive Master of Business Administration (EMBA) (Dominican University w Chicago i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

czytaj więcej...

mgr inż.  Zbigniew Zając


Aktualnie Prezes Zarządu Instytutu Ekonomicznego "MODUS" Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Organizacji i Zarządzania, specjalizacja - zarządzanie systemami produkcji

czytaj więcej...

mgr inż. Magdalena Dróżdż-Szeflińska

Aktualnie Wiceprezes Zarządu Instytutu Ekonomicznego "MODUS" Sp. z o.o.

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Organizacji i Zarządzania, Specjalizacja - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

czytaj więcej...

mgr inż. Adam Dudzicz

Aktualnie Kierownik Projektu w Instytucie Ekonomicznym "MODUS" Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach z 1997 r., Wydział Organizacji i Zarządzania, specjalizacja - zarządzanie przedsiębiorstwem i marketing przemysłowy.

czytaj więcej...

mgr inż. Beata Nieroba-Szkucik

Aktualnie Wiceprezes Zarządu Instytutu Organizacji "INORG" Sp. z o.o.

Magister ekonomii. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach z 1992 r., Wydział Przemysłu.

czytaj więcej...

mgr Jerzy Kozak

Aktualnie Główny Specjalista ds. Funduszy Unijnych w Instytucie Ekonomicznym „MODUS” Sp. z o.o

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. we Wrocławiu, specjalizacja - Ekonometria

czytaj więcej...

mgr Kornel Koźlicki

Aktualnie Kierownik Projektu w Instytucie Organizacji "INORG" Sp. z o.o.

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wydział Zarządzania, specjalizacja - Zarządzenie Finansowe.

czytaj więcej...

mgr inż. Aneta Dworska

Aktualnie Starszy Specjalista ds. Funduszy Unijnych w Instytucie Ekonomicznym „MODUS” Sp. z o.o

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Wydział Organizacji i Zarządzania.

czytaj więcej...