mgr Lech Winiowski en

(EN) Absolwent Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wydział Zarządzania, kierunek - Zarządzanie i Marketing, Specjalizacja - Zarządzenie Przedsiębiorstwem. Otwarty przewód doktorski na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej na temat znaczenia kultury strategicznej w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych. Dyplom studiów Master of Business Admnistration (MBA) Dominican University (USA, Chicago, River Forest IL). Dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów Menedżerskich Executive Master of Business Admnistration  (EMBA) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kierownik kilkudziesięciu projektów doradczych w zakresie analizy i projektowania systemów zarządzania przedsiębiorstwem, analizy marketingowej i ekonomicznej przedsięwzięć biznesowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw chemicznych i logistycznych, autor i współautor kilku metod badawczych.

Autor i współautor kilkunastu publikacji obejmujących analizy rynku chemicznego w Polsce i UE (w czasopismach branżowych, takich jak Tworzywa Sztuczne i Chemia, Chemia Przemysłowa itp.) oraz problematykę związaną z organizacją i zarządzaniem (m.in. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej).

Wykonawca akredytowany przez PARP w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw PHARE 2002 i PHARE 2003 oraz od 2007 r. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1.

Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.


Doświadczenie zawodowe

 

 • Od 2009 r. (aktualnie) Wiceprezes Zarządu Instytutu Organizacji "INORG" Sp. z o.o.
 • W latach 2003-2009 Kierownik Projektu w Instytucie Organizacji "INORG" Sp. z o.o.
 • Od 2003 r. doradca w Instytucie Ekonomicznym "MODUS" Sp. z o.o.
 • W latach 2005-2007 koordynator ds. promocji i reklamy projektu "Tworzenie sieci współpracy Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii na poziomie regionalnym" przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
 • Od 2001 do 2002 specjalista d/s organizacji i zarządzania w Instytucie Ekonomicznym "MODUS" Sp. z o.o. oraz Instytucie Organizacji "INORG" Sp. z o.o. (uczestnictwo w projektach na zasadzie umowy autorskiej)Specjalizacja zawodowa

 • zarządzanie strategiczne,
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw - analizy i projektowanie systemów zarządzania,
 • analiza i adaptacja kultury organizacyjnej,
 • odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR),
 • analiza przedsięwzięć biznesowych (biznesplan, feasibility study),
 • zastosowanie pomocy publicznej (w tym pomocy z programów UE) w rozwoju przedsiębiorstw,
 • systemy informacyjne w przedsiębiorstwie,
 • projektowanie i wdrażanie strategii marketingowych przedsiębiorstw.