dr inż. Henryk Promny - Kierownik Naukowy-Koordynator Projektów en

(EN) Magister inżynier - dyplom Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Doktor nauk ekonomicznych - dyplom Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Studium podyplomowe organizacji i zarządzania - Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
Studium podyplomowe prawa wynalazczego i patentowego - Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa uprawniąjcy do zasiadania w radach nadzorczych.

Ukończone kursy/szkolenia w zakresie:
- zasady i metody wyceny przedsiębiorstwa dla celów przekształceń własnościowych
- organizacja stanowisk pracy w przemyśle
- zarządzanie holdingami
- kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Wykonawca akredytowany przez PARP w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw PHARE 2002 i PHARE 2003.


Doświadczenie zawodowe

 • Od 1989 r. z - ca dyrektora a od 1992 r. dyrektor Instytutu Organizacji "INORG" Sp. z o.o.
 • Aktualnie Prezes Zarządu Instytutu Organizacji "INORG" Sp. z o.o. i Przewodniczący Rady Nadzorczej Instytutu Ekonomicznego "MODUS" Sp. z o.o.
 • Od 1999 r. Członek Rady Programowej Branżowego Magazynu Przemysłowego "Chemia Przemysłowa".
 • Od 1994 r.- 2000 r. Kierownik Zespołu ds. Zarządzania i Zasobów Pracy przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.
 • Od 1991r. - 2001 r. Członek Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego w Warszawie.
 • Od 1989r. - 2001 r. Kierownik Zakładu Badawczego Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa w Gliwicach Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego w Warszawie.
 • W latach 1987-1991 Członek Centralnej Komisji Wartościowania Pracy przy Ministrze Pracy i Polityki Socjalnej.
 • Od 1985 r. Rzeczoznawca TNOiK w zakresie organizacji i zarządzania.


Do roku 1989:

 • Główny Specjalista ds. Organizacji i Wynalazczości w Zakładach Automatyki Chemicznej "Metalchem" w Gliwicach.
 • Specjalista Techniczny - Kopalnia Węgla Kamiennego "Sośnica" w Gliwicach.
 • Biuro Projektów "Biprohut" w Gliwicach, projektowanie techniki i organizacji transportu bliskiego i składowania.Dorobek naukowy

 • autor i współautor 7 patentów i wzorów użytkowych z dziedziny logistyki transportu bliskiego i magazynowania, patenty nr: 63177; 66917; 73947 i wzory użytkowe nr: 20979; 21020; 21435; 21223,
 • autor i współautor kilkudziesięciu publikacji i referatów z zakresu wartościowania pracy, zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym,
 • autor szeregu metod diagnostycznych systemów zarządzania w tym metody analizy rozpiętości kierowania PARK-PH, metody analizy koligacji strukturalnych PAKS-PH oraz metody analizy rozwiązań organizacyjnych ARO,
 • autor i kierownik ponad 200 opracowań i prac badawczych z dziedziny organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, kreowania strategii firmy, logistyki, motywacji i wynagradzania,
 • w latach 1995/96 Kierownik zespołu badawczego Projektu PHARE PL 9215-02 "System rokowań zbiorowych i trójstronności" realizowanego na bezpośrednie zlecenie Konfederacji Pracodawców Polskich.