mgr inż Zbigniew Zając

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Organizacji i Zarządzania, specjalizacja - zarządzanie systemami produkcji

Ukończone szkolenia w dziedzinie:
- kreowania strategii i polityki przedsiębiorstw
- pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej
- przygotowania i rozliczania projektów wspieranych z funduszy Unii Europejskiej
- prawo zamówień publicznych
- systemów zarządzania jakością:
- auditor wewnętrzny
- pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością

Wykonawca akredytowany przez PARP w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw PHARE 2002 i PHARE 2003.
Od 2004 r. wykonawca akredytowany przez PARP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1.
Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.


Doświadczenie zawodowe

 • Aktualnie Prezes Zarządu Instytutu Ekonomicznego "MODUS" Sp. z o.o.
 • W latach 2004- 2013 Dyrektor ds. Programów Europejskich w Instytucie Ekonomicznym "MODUS" Sp. z o.o.
 • W latach 1998 - 2004 Kierownik Projektu w Instytucie Ekonomicznym "MODUS" Sp. z o.o.
 • Od lipca 1998 r. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.
 • Od 1996 r. doradca Instytutu Organizacji "INORG" Sp. z o.o.
 • Od 1996 r. do 2001 r. pracownik Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego w Warszawie w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa w Gliwicach.Specjalizacja zawodowa

 • analizy i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • wdrażanie systemów zarzadzania jakością,
 • badanie metod pracy,
 • projektowanie ugrupowań holdingowych,
 • kreowanie strategii przedsiębiorstw,
 • analizy i projektowanie systemów logistycznych przedsiębiorstw,
 • optymalizacja i usprawnianie procesów remontowych,
 • opracowanie systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie,
 • standing finansowy przedsiębiorstw.