mgr inż. Barbara Hliniak Wiceprezes Zarządu en

(EN)Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Organizacji Produkcji, specjalizacja - zarządzanie w przemyśle chemicznym.

Ukończone szkolenia w dziedzinie:
- projektowanie systemów informatycznych
- kreowania strategii i polityki przedsiębiorstw
- projektowania systemu zapewnienia jakości
- metod wyceny przedsiębiorstwa

Wykonawca akredytowany przez PARP w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw PHARE 2002 i PHARE 2003.
Od 2004 r. wykonawca akredytowany przez PARP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1.


Doświadczenie zawodowe

 • Aktualnie Wiceprezes Zarządu Instytutu Ekonomicznego "MODUS" Sp. z o.o.
 • Od 1996 r. do 2001 r. Kierownik Pracowni Organizacji i Zarządzania Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego w Warszawie Zakładu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa w Gliwicach.
 • Od 1991r. do chwili likwidacji Członek Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego.
 • W roku 1981 laureat ogólnopolskiego konkursu im. Oskara Lange za opracowanie pt. "Optymalizacja produkcji karbidu w ZA w Chorzowie".
 • Od marca 1977 r. pracownik Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego w Warszawie w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa w Gliwicach.Specjalizacja zawodowa

 • analizy i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem,
 • organizacja procesów produkcyjnych,
 • projektowanie procesów gospodarczych,
 • badanie metod pracy,
 • badanie i projektowanie organizacji pracy laboratoriów,
 • projektowanie ugrupowań holdingowych,
 • kreowanie strategii przedsiębiorstw przemysłowych,
 • opracowanie metodyki diagnozowania przedsiębiorstwa,
 • opracowanie metody prowadzenia dużych przedsięwzięć remontowych w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego,
 • taryfikacja pracy,
 • opracowanie metodyki diagnozowania zasobów informacyjnych,
 • opracowanie systemów informacyjnych,
 • racjonalizacja zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych, nierobotniczych wykonawczych i robotniczych,
 • projektowanie systemów zarządzania ryzykiem,
 • ocena ryzyka.