Strategia Firmy

Misja naszego Instytutu:

  • Jesteśmy po to, aby naszą wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem pomagać przedsiębiorstwom funkcjonować efektywniej i skuteczniej, współprzyczyniając się do ich rozwoju i sukcesu rynkowego.
  • Wykorzystujemy nowe dziedziny wiedzy i metody badawcze, które są motorem kreatywności i przedsiębiorczości w budowaniu siły i ekspansji rynkowej naszych klientów.
  • Oferowane przez nas usługi cechuje wysoka jakość przejawiająca się wysokim poziomem merytorycznym, kreatywnością, utylitarnością.
  • W pełni angażujemy się w rozwiązanie problemów naszych klientów spełniając ich potrzeby i oczekiwania.

 

ŹRÓDŁA NASZEJ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ – CO WYRÓŻNIA
NAS SPOŚRÓD INNYCH FIRM DORADCZYCH?

Naszą pozycję konkurencyjną na polskim rynku usług doradczych budujemy ze szczególnym uwzględnieniem następujących, stale rozwijanych kompetencji:

  • Tworzymy zespół ekspertów o wysokich kwalifikacjach, którzy stale rozwijają swoje kompetencje (nasi pracownicy posiadają tytuły doktora nauk ekonomicznych, dyplomy MBA amerykańskich i polskich uczelni oraz liczne certyfikaty i ukończone kursy).
  • Dobrze znamy specyfikę polskiego rynku przedsiębiorstw Wielkiej Syntezy Chemicznej, a także problematyki prowadzenia biznesu w warunkach restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw (co, oprócz zrealizowanych kilkuset projektów doradczych, potwierdzają liczne publikacje w polskiej prasie).
  • Naszą cechą jest wyjątkowa elastyczność w sposobie rozwiązywania problemów klientów (od zarządzania tymczasowego i outsourcingu wybranych funkcji zarządzania, do doradztwa partycypacyjnego poprzez udział w zespołach zadaniowych złożonych z pracowników klienta).
  • Oferując jakość usług i renomę marki na poziomie największych międzynarodowych firm doradczych, świadczymy usługi po niższych cenach, nie przekraczających wymiernych korzyści płynących z naszych projektów dla klienta.

 

Domeną działalności Instytutu Ekonomicznego "MODUS" Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności konsultingowej i badawczo-wdrożeniowej w dziedzinie nauk ekonomicznych, w szczególności w następującym zakresie:

- pomocy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój firm,

- doskonalenia systemów organizacji i zarządzania,

- wdrażania systemów zarządzania procesowego,

- podnoszenia efektywności funkcjonowania firm (doskonałość operacyjna),

- kreowania i operacjonalizacji strategii opartych na BSC,

- zarządzania zasobami pracy i wartościowania stanowisk pracy,

- zarządzania ryzykiem,

- optymalizacji i usprawniania systemów logistycznych,

- zarządzania majątkiem trwałym,

- internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw.

Doświadczenie naszych pracowników, dogłębna znajomość specyfiki przedsiębiorstwa, umiejętne poruszanie się w przedsiębiorstwach pozwala na bardzo skuteczną i bezkonfliktową współpracę z kierownictwem i pracownikami wszystkich szczebli zarządzania w realizacji i wdrażaniu projektów.

 
Reklama
Reklama
Reklama