Kim jesteśmy

Instytut Ekonomiczny "MODUS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został założony w maju 2001 r. i zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS 0000023751.

Grupę założycielską Spółki stanowili pracownicy Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego w Warszawie (działającego w Gliwicach od 1949 roku).

Inicjatorami założenia Spółki byli liczni klienci naszego Zakładu Badawczego, doceniający potrzebę istnienia takiej firmy i kontynuowania dotychczasowej działalności. Założyciele wnieśli do Spółki wiedzę merytoryczną i doświadczenie w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie organizacji, zarządzania oraz zagadnień ekonomicznych jednostek gospodarczych, co pozwoliło na kontynuowanie oraz dalszy rozwój działalności merytorycznej.

Od czasu powstania Spółki jej zakres działania ulega stopniowemu rozszerzaniu. Ciągle podejmujemy nowe wyzwania bazując na zróżnicowanej wiekowo, doświadczonej i dobrze wykształconej kadrze.

Każdy zrealizowany projekt dostarcza nam nowej wiedzy i dodatkowego doświadczenia.

Od 2009 roku wraz z Instytutem Organizacji INORG Sp. z o.o. tworzymy Grupę Doradczą WiP (Wiedza i Praktyka).

Jesteśmy obecnie jedną z najbardziej skutecznych firm doradczych świadczących kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania środków na rozwój i innowacje z funduszy UE (i innych).

Świadczymy usługi w zakresie umiędzynarodowiania działalności małych i średnich przedsiębiorstw.

Wspieramy firmy wymagające skutecznej restrukturyzacji, a dla najlepszych tworzymy programy doskonałości operacyjnej.

W naszej pracy ściśle współpracujemy z ekspertami Instytutu Organizacji INORG Sp. z o.o., uczelni, instytutów badawczo-rozwojowych oraz praktykami posiadającymi doświadczenia w zarządzaniu firmami, kreowaniu i wdrażaniu strategii (handel międzynarodowy, logistyka i inne).


Jesteśmy wieloletnimi członkami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

 
Reklama
Reklama
Reklama