"Innowacje w chemii nie dotyczą tylko techniki i technologii"

 

 

Pod takim tytułem w czerwcowym wydaniu miesięcznika Rynek Inwestycji ukazał się artykuł autorstwa Wiceprezesa Zarządu Instytutu Organizacji INORG Sp. z o.o. Lecha Winiowskiego, przedstawiający zmiany w zakresie systemów zarządzania najlepszych firm chemicznych w Polsce. Pełną wersję artykułu można pobrać w dziale Analizy i publikacje.

 

 

 

 

  
DOTACJE!

Oferujemy pomoc w pozyskiwaniu funduszy ze środków Unii Europejskiej w ramach następujących etapów:

Etap I. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej według wytycznych programu

 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wymogami Programu.
 • Złożenie dokumentacji aplikacyjnej w terminie i miejscu określonym w Regulaminie Konkursu dla Programu.

Etap II. Okres realizacji projektu.

 • Przygotowywanie pośrednich wniosków o płatność według wytycznych Instytucji Finansującej.
 • Pomoc i doradztwo przy aktualizacji dokumentacji projektu w trakcie jego realizacji.
 • Finansowe rozliczenie projektu – przygotowanie końcowego wniosku o płatność.
 • Pomoc i doradztwo przy przygotowaniu raportu końcowego po zakończeniu realizacji projektu.

Etap III. Okres trwałości projektu.

 • Pomoc i doradztwo przy rozliczeniu wskaźników produktu i rezultatu.
 • Pomoc i doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań wymaganych przez Instytucję Finansującą.

 


 
ZMIANA NA STANOWISKU PREZESA ZARZĄDU INSTYTUTU EKONOMICZNEGO MODUS SP. Z O.O.

Zarząd Instytutu Ekonomicznego "MODUS" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 19 lutego 2014 roku Prezes Zarządu Spółki Pani Grażyna Winiowska złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2014 roku powołało na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Zbigniewa Zająca.

Pan Zbigniew Zając jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalizacji - zarządzanie systemami produkcji. Posiada bogate doświadczenie w zakresie projektowana systemów zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania procesami biznesowymi, a także w projektowaniu systemów logistycznych przedsiębiorstw. Związany zawodowo z Instytutem Ekonomicznym "MODUS" Sp. z o.o. od początku istnienia Spółki.

 

 

 


 
KOLEJNE WYRÓŻNIENIE DLA IE MODUS

Instytut Ekonomiczny „MODUS” Sp. z o.o. został nominowany do tytułu Lidera Rozwoju Regionalnego. Lider Rozwoju Regionalnego to ogólnopolski program promujący dobre standardy zarządzania oraz wzorce funkcjonowania.

 

 
IE MODUS W CZOŁÓWCE NAJSKUTECZNIEJSZYCH FIRM DORADCZYCH

Miło nam poinformować, że nasza Firma ponownie znalazła się w gronie najskuteczniejszych firm doradczych pozyskujących dotacje unijne. W najnowszym opublikowanym przez czasopismo „Fundusze Europejskie” rankingu Instytut uzyskał czołowe lokaty w następujących kategoriach:

 • wysokość dotacji zakwalifikowanych do  dofinansowania w klasyfikacji ogólnej,
 • wysokość dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wysokość dotacji dla dużych przedsiębiorstw,
 • wysokość dotacji  w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka,
 • wysokość dotacji w kredycie technologicznym,
 • ilości projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

 

Więcej informacji znajdą Państwa na stronie: www.fundusze-europejskie.pl

 
Po godzinach: YARA, PRZYGODA, INORG

Po godzinach: YARA, PRZYGODA, INORG

Zastanawiacie się Państwo co może połączyć te trzy rzeczy? Otóż na przełomie czerwca i lipca 2012 roku Kornel Koźlicki (na codzień kierownik projektu w Instytucie INORG) postanowił przejechać na rowerze przez najbardziej malownicze tereny Norwegii. Podróż rozpoczęła się w miejscowości Stavanger i przebiegała przez przepiękne norweskie fiordy oraz zapierające dech w piersiach góry w kierunku Trondheim.  Atrakcji było na tyle, że nie sposób ich tutaj opisać, ale bez wątpienia można stwierdzić, że Norwegię warto, a nawet trzeba zobaczyć. A co do YARA…tak się składa że Kornel Koźlicki jest współautorem opracowywanej przez Instytut co kwartał analizy kondycji finansowej światowych firm chemicznych, obejmującej również nawozowego giganta, którego niebieskie logo łodzi wikingów widniało niemalże na każdym rogu nawet w najmniejszych miejscowościach, szczególnie tych rolniczych. Nic dziwnego więc, że YARA w I półroczu 2012 roku sprzedała 13 103 tys. ton produktów (wzrost o 3,23% w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku) o łącznej wartości  42 726  milionów koron norweskich.

 
Instytut Organizacji „INORG” Sp. z o.o. członkiem American Productivity and Quality Center en

EN wtorek, 26 lipca 2012 14:00

Instytut Organizacji „INORG” Sp. z o.o. członkiem American Productivity and Quality Center (APQC) – nasi Klienci uzyskali możliwość benchmarkingu  z najlepszymi w branży

APQC (American Productivity and Quality Center) to organizacja wywodząca się z powstałego w 1977 r. American Productivity Center (APC), powołanego przez rząd amerykański w celu wypracowania standardów dla zwiększania produktywności w przemyśle.

Obecnie APQC dysponuje jedną z największych na świecie, globalną bazą benchmarków i najlepszych praktyk, których celem jest wypracowanie metod zwiększania produktywności, doskonalenia procesów biznesowych oraz umożliwienia wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk najlepszym przedsiębiorstwom.

Instytut Organizacji „INORG” Sp. z o.o. jest członkiem przedmiotowej organizacji z pełnym dostępem do baz danych (all-inclusive membership), obejmujących:

 • Bazę wiedzy (tzw. Knowledge Base) - obejmującą opis najlepszych praktyk, publikacje, studia przypadku, dotyczące następujących obszarów funkcjonalnych: zarządzanie wiedzą, zarządzanie łańcuchem dostaw, finanse, HR, rozwój produktu, innowacje i generalne doskonalenie procesowe.
 • Bazę Open Standard Benchmarking – obejmującą szczegółowe mierniki w poszczególnych obszarach funkcjonalnych dla przedsiębiorstw wg. branż, regionów, wartości przychodów itp.
 • Bazę Rapid Performance Assessments – obejmującą ogólne mierniki (ze szczególnym uwzględnieniem KPI.

Analizy APQC prowadzone są z zachowaniem poufności danych i neutralności informacji (wg APQC Benchmarking Code of Conduct).

Oferujemy naszym klientom następujące usługi z wykorzystaniem powyższych narzędzi:

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA WSKAŹNIKÓW REALIZACJI WYBRANYCH PROCESÓW

-  Cel: Identyfikacja wyróżniających się procesów, obszarów potencjalnych problemów, ustalenie ogólnych mierników dla procesów. Benchmarking z konkurentami z branży lub prowadzącymi działalność w tym samym regionie.

-  Narzędzie: RAPID PERFORMANCE ASSESSMENTS

2. POGŁĘBIENIE BADAŃ W OBSZARACH, W KTÓRYCH ZIDENTYFIKOWANO PROBLEMY

-   Cel: Wykonanie szczegółowych badań benchmarkingowych, ustalenie szczegółowych mierników dla mikroprocesów (pakietów funkcji/funkcji) na podstawie wyników najlepszych w branży.

-   Narzędzie: OPEN STANDARD BENCHMARKING

3. ANALIZA NAJLEPSZYCH PRAKTYK STOSOWANYCH PRZEZ ŚWIATOWYCH LIDERÓW

-   Cel: Wskazanie kierunków usprawnień na podstawie najlepszych praktyk konkurentów.

-   Narzędzie: KNOWLEDGE BASE

 
Referat INORG na sympozjum Informacyjno-szkoleniowym dotyczącym zarządzania majątkiem produkcyjnym grupy elektrowni. EN

EN

W dniach 06-07.10.2011 r. w Katowicach odbyło się XIII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe, pt. „DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI, Zarządzanie majątkiem produkcyjnym grupy elektrowni” organizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum”.

Wspólnie z naszymi partnerami z PGE Elektrowni Opole oraz Maintpartner ASI Sp. z o.o. Instytut Organizacji „INORG” Sp. z o.o. przygotował  z tej okazji referat na temat problematyki organizacji i zarządzania Służbami Utrzymania Ruchu i samym procesem utrzymania ruchu w elektrowniach, jako kwestii strategicznej, chociażby w perspektywie znaczącej skali majątku, a także stosunkowo wysokiego poziomu ryzyka i niepewności wynikającego z istotnej liczby czynników w fazach poprzedzających czynności UR (projektowanie, zakupy dóbr inwestycyjnych, realizacja inwestycji, eksploatacja użytkowa), decydujących o efektywności ekonomicznej i technicznej działalności konserwacyjno-remontowej.

Tezy, problemy poruszane w referacie:

 1. Czy sposób z organizowania SUR i przyjęta strategia dla tego obszaru jest koherentna ze strategią firmy (grupy elektrowni) i odpowiadająca charakterowi eksploatowanego majątku trwałego?
 2. Służby UR własne firm, czy outsourcing?
 3. Czy i jakie czynności  utrzymania ruchu powierzyć pracownikom „produkcyjnym”?
 4. Czy i jak wiązać wynagrodzenia służb produkcji i utrzymania ruchu?
 5. Czy struktura czasu pracy pracowników SUR wykonujących czynności konserwacyjno naprawcze (wydajność) jest optymalna?
 6. Czy występuje właściwa integracja UR w procesie zarządzania produkcyjnym majątkiem trwałym (zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem)?
 7. Czy sposób archiwizowania informacji związanych z UR i ich wykorzystania (analizowania i wyciągania wniosków dla UR) jest odpowiedni do potrzeb?
 8. Czy właściwy do potrzeb jest poziom zintegrowania realizacji czynności UR z   gospodarką częściami zamiennymi oraz funkcjami logistyki?

W świetle powyższych tez, referat koncentrował się na analizie wybranych organizacyjnych problemów realizacji procesu utrzymania ruchu w grupie elektrowni oraz wskazaniu możliwych kierunków usprawnień (w tym praktycznych narzędzi i potencjalnych efektów ich stosowania).

Prezentowane wnioski zostały sformułowane na podstawie wieloletniego, praktycznego doświadczenia w zarządzaniu służbami utrzymania ruchu w PGE Elektrownia Opole SA oraz doświadczeń firmy doradczej (Instytutu Organizacji „INORG” Sp. z o.o.) specjalizującej się w projektowaniu systemów zarządzania SUR, a także dostawcy usług outsourcingu w przedmiotowym obszarze (Grupa Maintpartner) z uwzględnieniem doświadczeń w grupie elektrowni Fortum.

Referat został opublikowany przez „Pro Novum”, a także zaprezentowany w trakcie konferencji.

 

Wśród autorów referatu znaleźli się: dr inż. Henryk Promny (Prezes Zarządu Instytutu Organizacji „INORG” Sp. z o.o.), mgr inż. Czesław Łukowski (Z-ca Dyrektora Technicznego ds. Utrzymania Ruchu PGE Elektrownia Opole SA), mgr Lech Winiowski (Wiceprezes Zarządu Instytutu Organizacji „INORG” Sp. z o.o.), mgr inż. Damian Frencel (Członek Zarządu Maintpartner ASI Sp. z o.o.).

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 2 of 3