Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt 
oraz pomyślności i sukcesów w życiu osobistym 
i zawodowym w nadchodzącym Nowym Roku 2019 
życzą pracownicy Instytutów INORG i MODUS

 
Greenfield „Polska wschodnia”

Ustalona w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 mapa pomocy regionalnej znacznie ogranicza atrakcyjność aplikowania o środki finansowe dla firm z województwa śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Biorąc pod uwagę szczególnie firmy średnie i duże, dofinansowanie projektów na poziomie 25-35% sprawia, że aplikowanie
o ś
rodki z Unii Europejskiej w tych regionach nie jest atrakcyjne.

Przy projektach dotyczących budowy „nowych zakładów” lub projektach IT, ciekawą alternatywą jest rozważenie alokacji inwestycji do „Polski wschodniej”. Instytut Ekonomiczny „MODUS” Sp. z o.o. z sukcesem

obsługuje obecnie kilka projektów inwestycyjnych
i badawczych
finansowanych zarówno ze środków ogólnokrajowych (np. Kredyt na innowacje technologiczne), jak i regionalnych programów operacyjnych województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji inwestycji poza znacznie większym poziomem dofinansowania (do 70%) należy wziąć również pod uwagę:

- znacznie niższe koszty zakupu terenów/obiektów pod inwestycje,
- niższe koszty powierzchni biurowych,
- niższe koszty pracy i łatwy dostęp do pracowników z Ukrainy i Białorusi.

Jeżeli rozważają Państwo realizację takich projektów zapraszamy do skorzystania z naszych bogatych doświadczeń.

Zbigniew Zając

Prezes Zarządu

 
Raport o przemyśle chemicznym I kwartał 2016

„(…) W okresie styczeń-marzec 2016 r. w Polsce liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego wyniosła 600 osób (co stanowi 3,6% wszystkich osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy). Wśród analizowanych działów przemysłu chemicznego najwięcej poszkodowanych odnotowano w przedsiębiorstwach produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (412 wypadków, co stanowi 68,7% w tych działach) i przy produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (150 wypadków, czyli 25%). (…)”


„(…) W przemyśle chemicznym w UE w I kwartale 2016 r. dalsze spadki cen i pojawiające się negatywne trendy dotyczące wielkości produkcji przyczyniły się do osłabienia wyników sprzedaży i pesymistycznych prognoz na przyszłość. Należy jednak podkreślić, że trendy różnią się istotnie w zależności od grupy produktowej. (…)”


„(…) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lentex w I kwartale 2016 roku wyniosły 141,2 mln zł wobec 91,99 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku. Dla porównania skonsolidowane przychody ze sprzedaży w poprzednim tj. IV kwartale 2015 roku wyniosły 92,7 mln zł wobec 91,6 mln zł w analogicznym okresie 2014 roku. (…)„


Wraz z kolejnym minionym kwartałem Instytut Organizacji INORG Sp. z o.o. opracował kolejne wydanie RAPORTU O PRZEMYŚLE CHEMICZNYM.

Raport zawiera dane za okres od stycznia do marca 2016 roku (na tle trendów z roku 2015), obejmujące podstawowe wielkości statystyczne w zakresie koniunktury gospodarczej ogółem oraz sytuacji w przemyśle chemicznym w Polsce i UE (ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, jako jednego z głównych partnerów handlowych Polski). Dodatkowo w opracowaniu przeanalizowano wyniki wybranych firm chemicznych i petrochemicznych oraz trendy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Raport składa się z trzech tomów:

1. Tom I pt. „Przemysł chemiczny w Polsce”.

2. Tom II pt. „Serwis zagraniczny”.

3. Tom III pt. „Kondycja finansowa wybranych firm chemicznych i paliwowych”.

 

Serdecznie zapraszamy do prenumeraty naszego wydawnictwa. W przypadku zainteresowania prosimy o informację. Stosowny formularz zamówienia można pobrać TUTAJ. Zamówienie można przesłać pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na nośniku papierowym.

 

W dziale Analizy i publikacje do pobrania przykładowy Raport za rok 2012 r.

 


Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Wśród trzech grup przemysłu chemicznego najlepsze wyniki po stronie przychodów uzyskali producenci wyrobów farmaceutycznych (wzrost o 11,1%), natomiast tempo wzrostu kosztów było wyższe i wynosiło aż 12%. W przypadku produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych odnotowano wzrost przychodów, który wyniósł 6,4% przy większym tempie wzrostu kosztów (o 6,5%).

 
Seminaria w ramach Gliwickiej Szkoły Organizacji dla jednostek samorządowych i przedsiębiorstw

W I półroczu 2016 roku w ramach Gliwickiej Szkoły Organizacji przeprowadzono cykl spotkań seminaryjnych dotyczących następujących zagadnień:

  1. Wartościowania stanowisk pracy i usprawnienia systemu organizacji i zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
  2. Wartościowania stanowisk pracy w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych.
  3. Doskonałości organizacyjnej przedsiębiorstw (pod kątem optymalnej organizacji firmy i zarządzania jej procesami gospodarczymi).

Seminaria odbyły się między innymi w Piotrkowie Trybunalskim, Opolu, Katowicach, Gliwicach.

W trakcie seminariów mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli kadry zarządzającej (właścicieli firm, członków zarządu, sekretarzy urzędów), a także wiodących specjalistów w zakresie organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi z przedsiębiorstw oraz urzędów gmin, miast i powiatów.

W trakcie spotkań uczestnicy mieli okazję poznać bogate doświadczenia Instytutów związane m.in. z wartościowaniem pracy i racjonalizacją organizacyjną w jednostkach samorządowych i przedsiębiorstwach oraz wdrażaniem zarządzania procesowego, a także wymienić własne poglądy i doświadczenia.

Wiele istotnych informacji na temat praktycznych korzyści oraz sposobów unikania potencjalnych zagrożeń związanych z prowadzeniem procesu wartościowania przedstawili goście specjalni spotkań P. Renata Karbowniczek - Dyrektor Biura Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego w UM Piotrkowa Trybunalskiego oraz P. Dorota Gardoń - Dyrektor Pionu Organizacyjnego GPW S.A.

Z kolei tematem interesującym dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw (zarówno MŚP, jak i dużych) były doświadczenia Instytutów związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów organizacji i zarządzania, w tym „blaski i cienie” przechodzenia ze struktur funkcjonalnych na zarządzanie procesami gospodarczymi. Przedyskutowano również problem usytuowania systemów zarządzania jakością w organizacji procesowej, w kontekście nowej normy ISO9000 z 2015 roku.

Zachęceni dużym zainteresowaniem ze strony praktyków, zarówno ze strony przedsiębiorstw, jak i jednostek samorządowych, zamierzamy organizować kolejne spotkania w podobnym zakresie. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w tego typu wydarzeniach serdecznie zapraszamy do współpracy. Propozycje prosimy nadsyłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub zgłaszać telefonicznie - (32) 2315365 
Liga Mistrzów

Instytut Organizacji „INORG” Sp. z o.o. rozpoczął w listopadzie 2015 r. pierwszą edycję projektu doradczo-szkoleniowego pn.: „Liga Mistrzów”. Projekt zakończył się w marcu 2016 r.

Projekt składał się z cyklu warsztatów adresowanych do Mistrzów produkcji w Jednostkach Biznesowych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., które dotyczyły rozwijania kompetencji menedżerskich Mistrzów - liderów budujących wysoki poziom zaangażowania pracowników.

Celem Projektu było podniesienie świadomości organizacyjnej w Firmie, przyczyniającej się do pełnej identyfikacji pracowników z Firmą.

Dzięki poszerzeniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu organizacji i zarządzania, grupa mistrzów rozwinęła swoje kompetencje: zawodowe, komunikacyjne, projektowe, analityczne, a w konsekwencji będzie lepiej wspierać zmiany generowane przez kierownictwo wyższego szczebla w firmie.

Zaproponowany program warsztatów skomponowany został dla doskonalenia efektywnego zarządzania pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych i obejmował moduły:

Moduł I. Mistrz w organizacji

Moduł II. Komunikacja

Moduł III. Motywacja

Efektem finalnym projektu szkoleniowo-warsztatowego „LIGA MISTRZÓW” było zbudowanie silnego, zintegrowanego, zorientowanego na rozwój firmy zespołu pracowniczego.

 

 


 
Udział INORG w forum wymiany doświadczeń na temat zarządzania ryzykiem technicznym z udziałem Grupy Azoty S.A. oraz PGE GIEK S.A.

 

W dniu 20.11.2015 w zabytkowych pomieszczeniach Willi Kwiatkowskiego w Tarnowie odbyło się zorganizowane przez Grupę Azoty S.A. forum wymiany doświadczeń na temat zarządzania ryzykiem technicznym w firmach przemysłowych. Gospodarzem spotkania był Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Produkcji i Bezpieczeństwa Grupy Azoty - Wiesław Lach wraz z zespołem doświadczonych ekspertów ds. zarządzania majątkiem w chemicznym gigancie, w skład którego wchodzili m.in.: Ryszard Świtalski i Stanisław Padlewski.

Goście to menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie majątkiem produkcyjnym w największej polskiej firmie energetycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem PGE GiEK S.A. Jan Pilipionek oraz Kierownik Biura Strategii Zarządzania Majątkiem PGE GiEK S.A. Adam Mroziński.

Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z Instytutem Organizacji „INORG” Sp. z o.o., wspierającym spółki Grupy Azoty w procesach restrukturyzacji organizacyjnej (w tym w obszarze zarządzania produkcyjnym majątkiem trwałym).

Głównym celem spotkania była prezentacja doświadczeń Grupy Azoty S.A. we wdrożeniu i utrzymaniu systemu zarządzania ryzykiem technicznym na tle zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym, a także wzajemna wymiana poglądów z PGE GiEK S.A. na temat stosowanych praktyk zarządzania majątkiem trwałym produkcyjnym w firmach przemysłowych.

Prelegenci ze strony Grupy Azoty S.A. przedstawili referaty dotyczące:

  1. Roli i znaczenia wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Azoty.
  2. Nowego podejścia do procesu utrzymania ruchu w przemyśle chemicznym ujętego w Strategii Utrzymania Technicznego Grupy Azoty.
  3. Analizy Ryzyk Technicznych w Grupie Azoty S.A.

Z kolei Instytut Organizacji „INORG” Sp. z o.o. zaprezentował efekty wsparcia Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A. przy implementacji systemu zarządzania ryzykiem w Głównych Procesach Gospodarczych w latach 2013-2015 oraz studia przypadków:

  1. Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem na przykładzie projektu w Energetyce Dwory (obecnie Synthos S.A.)
  2. Ocena poziomu ryzyka działalności firmy Mackie Automotive Systems Polska Sp. z o.o.

Zbliżone problemy związane z zarządzaniem majątkiem produkcyjnym w branżach chemicznej i energetycznej wpłynęły na fakt, że sesja spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich stron. Wstępnie zadeklarowano również organizację podobnego forum w przyszłości w siedzibie PGE GiEK S.A. w Bełchatowie.

 


 
Referat INORG o wdrażaniu zarządzania procesowego na międzynarodowej konferencji

 

W październiku 2015 r. Wiceprezes Zarządu Instytutu Organizacji INORG Lech Winiowski wygłosił referat nt. zarządzania procesowego w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych z branży chemicznej na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „NOWOCZESNOŚĆ PRZEMYSŁU I USŁUG” organizowanej w Ustroniu przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach XXXII Śląskich Dni Organizacji.

W referacie przedstawiono problematykę wdrożenia systemu zarządzania opartego na filozofii procesowej na praktycznych przykładach przedsiębiorstw chemicznych i energetycznych. W tym celu dokonano ogólnego przeglądu najistotniejszych koncepcji zarządzania procesowego w naukach o organizacji i zarządzaniu, a także prześledzono ewolucję podejścia procesowego od reengineeringu (Business Process Reengineering - BPR), do zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Management - BPM). Opisano ponadto modele organizacji procesowej stosowane w praktyce.

Prezentacja doświadczeń Instytutu, jako głos praktyków na konferencji naukowej spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony środowisk akademickich, jak i przedstawicieli przemysłu. Z treścią referatu można zapoznać się za pośrednictwem artykułu opublikowanego w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej (seria „Organizacja i zarządzanie” nr 83 z 2015 r.).

 


 
Instytut Organizacji „INORG” oraz Instytut Ekonomiczny „MODUS” na Kongresie „Polska Chemia 2014”.

 

W dniach 12-13 czerwca 2014 roku w siedzibie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Puławach odbył się Pierwszy Kongres Polska Chemia 2014. Wydarzenie, które według intencji organizatorów na stałe ma wpisać się w kalendarz spotkań branży chemicznej zostało objęte honorowanym patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Ministerstwa Gospodarki. Instytuty „INORG” oraz „MODUS” reprezentowane były przez: z ramienia Instytutu Organizacji „INORG” dr inż. Henryk Promny - Prezes Zarządu oraz mgr Lech Winiowski - Wiceprezes Zarządu, natomiast z ramienia Instytut Ekonomicznego „MODUS” mgr inż. Zbigniew Zając - Prezes Zarządu, a także mgr inż. Magdalena Dróżdż-Szeflińska - Wiceprezes Zarządu. Główną tematyką kongresu Polski była sytuacja polskiego przemysłu chemicznego na tle gospodarki Unii Europejskiej.

 


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3