Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

mod 2019 v1.jpg

 
Greenfield "Eastern Poland"

The regional aid map established in the financial perspective for 2014-2020 significantly limits the attractiveness of applying for financial resources for companies from the Śląskie, Dolnośląskie and Wielkopolskie voivodships. Considering mainly medium and large companies, co-financing of projects at the level of 25-35% makes applying for funds from the European Union in these regions not attractive.

For projects concerning the construction of "new plants" or IT projects, an interesting alternative is to consider allocating investments to "Eastern Poland". Instytut Ekonomiczny „MODUS” Sp. z o.o. successfully supports several investment and research projects financed both from national funds (e.g. Loan for technological innovations) and regional operational programs of the Lubelskie and Podkarpackie voivodships.

When deciding on the location of an investment beyond the much higher co-financing level (up to 70%), also take into account:

- significantly lower costs of purchasing land/facilities for investments,

- lower costs of office space,

- lower labor costs and easy access to employees from Ukraine and Belarus.

If you are considering implementing such projects, we invite you to take advantage of our rich experience.

Zbigniew Zając

Chairman of the Board

 
Report on the chemical industry 1st quarter of 2016

"(...) In January-March 2016, the number of injured in accidents at work in chemical industry enterprises in Poland amounted to 600 people (which constitutes 3.6% of all persons injured in accidents at work). Among the analyzed branches of the chemical industry, the largest number of victims was recorded in enterprises producing rubber and plastic products (412 accidents, which is 68.7% in these divisions) and in the production of chemicals and chemical products (150 accidents, or 25%). (...) "

 

"(...) In the chemical industry in the EU in the first quarter of 2016, further price drops and emerging negative trends in production volumes contributed to the weakening of sales results and pessimistic forecasts for the future. However, it should be emphasized that the trends differ significantly depending on the product group. (...) "

 

"(...) The consolidated sales revenues of the Lentex Group in the first quarter of 2016 amounted to PLN 141.2 million compared to PLN 91.99 million in the corresponding period of 2015. For comparison, the consolidated sales revenue in the previous quarter, i.e. the fourth quarter of 2015, amounted to PLN 92.7 million compared to PLN 91.6 million in the corresponding period of 2014. (...) "

 

With the next quarter, Instytut Organizacji INORG Sp. z o.o. developed the next edition of the CHEMICAL INDUSTRY REPORT.

The report contains data for the period from January to March 2016 (against the background of 2015 trends), covering basic statistical values ​​in the area of ​​the general economic situation and the situation in the chemical industry in Poland and the EU (with particular emphasis on Germany as one of the main trading partners Polish). Additionally, the study analyzed the results of selected chemical and petrochemical companies as well as trends at the Warsaw Stock Exchange.

The report consists of three volumes:

 1. 1. Volume I pt. "Chemical industry in Poland."
 2. 2. Volume II pt. "Foreign service".
 3. 3. Volume III pt. "Financial condition of selected chemical and fuel companies".

 
Seminaria w ramach Gliwickiej Szkoły Organizacji dla jednostek samorządowych i przedsiębiorstw

W I półroczu 2016 roku w ramach Gliwickiej Szkoły Organizacji przeprowadzono cykl spotkań seminaryjnych dotyczących następujących zagadnień:

 1. Wartościowania stanowisk pracy i usprawnienia systemu organizacji i zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
 2. Wartościowania stanowisk pracy w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych.
 3. Doskonałości organizacyjnej przedsiębiorstw (pod kątem optymalnej organizacji firmy i zarządzania jej procesami gospodarczymi).

Seminaria odbyły się między innymi w Piotrkowie Trybunalskim, Opolu, Katowicach, Gliwicach.

W trakcie seminariów mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli kadry zarządzającej (właścicieli firm, członków zarządu, sekretarzy urzędów), a także wiodących specjalistów w zakresie organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi z przedsiębiorstw oraz urzędów gmin, miast i powiatów.

W trakcie spotkań uczestnicy mieli okazję poznać bogate doświadczenia Instytutów związane m.in. z wartościowaniem pracy i racjonalizacją organizacyjną w jednostkach samorządowych i przedsiębiorstwach oraz wdrażaniem zarządzania procesowego, a także wymienić własne poglądy i doświadczenia.

Wiele istotnych informacji na temat praktycznych korzyści oraz sposobów unikania potencjalnych zagrożeń związanych z prowadzeniem procesu wartościowania przedstawili goście specjalni spotkań P. Renata Karbowniczek - Dyrektor Biura Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego w UM Piotrkowa Trybunalskiego oraz P. Dorota Gardoń - Dyrektor Pionu Organizacyjnego GPW S.A.

Z kolei tematem interesującym dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw (zarówno MŚP, jak i dużych) były doświadczenia Instytutów związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów organizacji i zarządzania, w tym „blaski i cienie” przechodzenia ze struktur funkcjonalnych na zarządzanie procesami gospodarczymi. Przedyskutowano również problem usytuowania systemów zarządzania jakością w organizacji procesowej, w kontekście nowej normy ISO9000 z 2015 roku.

Zachęceni dużym zainteresowaniem ze strony praktyków, zarówno ze strony przedsiębiorstw, jak i jednostek samorządowych, zamierzamy organizować kolejne spotkania w podobnym zakresie. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w tego typu wydarzeniach serdecznie zapraszamy do współpracy. Propozycje prosimy nadsyłać na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub zgłaszać telefonicznie - (32) 2315365 
Liga Mistrzów

Instytut Organizacji „INORG” Sp. z o.o. rozpoczął w listopadzie 2015 r. pierwszą edycję projektu doradczo-szkoleniowego pn.: „Liga Mistrzów”. Projekt zakończył się w marcu 2016 r.

Projekt składał się z cyklu warsztatów adresowanych do Mistrzów produkcji w Jednostkach Biznesowych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., które dotyczyły rozwijania kompetencji menedżerskich Mistrzów - liderów budujących wysoki poziom zaangażowania pracowników.

Celem Projektu było podniesienie świadomości organizacyjnej w Firmie, przyczyniającej się do pełnej identyfikacji pracowników z Firmą.

Dzięki poszerzeniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu organizacji i zarządzania, grupa mistrzów rozwinęła swoje kompetencje: zawodowe, komunikacyjne, projektowe, analityczne, a w konsekwencji będzie lepiej wspierać zmiany generowane przez kierownictwo wyższego szczebla w firmie.

Zaproponowany program warsztatów skomponowany został dla doskonalenia efektywnego zarządzania pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych i obejmował moduły:

Moduł I. Mistrz w organizacji

Moduł II. Komunikacja

Moduł III. Motywacja

Efektem finalnym projektu szkoleniowo-warsztatowego „LIGA MISTRZÓW” było zbudowanie silnego, zintegrowanego, zorientowanego na rozwój firmy zespołu pracowniczego.

 

 


 
Udział INORG w forum wymiany doświadczeń na temat zarządzania ryzykiem technicznym z udziałem Grupy Azoty S.A. oraz PGE GIEK S.A.

 

W dniu 20.11.2015 w zabytkowych pomieszczeniach Willi Kwiatkowskiego w Tarnowie odbyło się zorganizowane przez Grupę Azoty S.A. forum wymiany doświadczeń na temat zarządzania ryzykiem technicznym w firmach przemysłowych. Gospodarzem spotkania był Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Produkcji i Bezpieczeństwa Grupy Azoty - Wiesław Lach wraz z zespołem doświadczonych ekspertów ds. zarządzania majątkiem w chemicznym gigancie, w skład którego wchodzili m.in.: Ryszard Świtalski i Stanisław Padlewski.

Goście to menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie majątkiem produkcyjnym w największej polskiej firmie energetycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem PGE GiEK S.A. Jan Pilipionek oraz Kierownik Biura Strategii Zarządzania Majątkiem PGE GiEK S.A. Adam Mroziński.

Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z Instytutem Organizacji „INORG” Sp. z o.o., wspierającym spółki Grupy Azoty w procesach restrukturyzacji organizacyjnej (w tym w obszarze zarządzania produkcyjnym majątkiem trwałym).

Głównym celem spotkania była prezentacja doświadczeń Grupy Azoty S.A. we wdrożeniu i utrzymaniu systemu zarządzania ryzykiem technicznym na tle zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym, a także wzajemna wymiana poglądów z PGE GiEK S.A. na temat stosowanych praktyk zarządzania majątkiem trwałym produkcyjnym w firmach przemysłowych.

Prelegenci ze strony Grupy Azoty S.A. przedstawili referaty dotyczące:

 1. Roli i znaczenia wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Azoty.
 2. Nowego podejścia do procesu utrzymania ruchu w przemyśle chemicznym ujętego w Strategii Utrzymania Technicznego Grupy Azoty.
 3. Analizy Ryzyk Technicznych w Grupie Azoty S.A.

Z kolei Instytut Organizacji „INORG” Sp. z o.o. zaprezentował efekty wsparcia Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A. przy implementacji systemu zarządzania ryzykiem w Głównych Procesach Gospodarczych w latach 2013-2015 oraz studia przypadków:

 1. Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem na przykładzie projektu w Energetyce Dwory (obecnie Synthos S.A.)
 2. Ocena poziomu ryzyka działalności firmy Mackie Automotive Systems Polska Sp. z o.o.

Zbliżone problemy związane z zarządzaniem majątkiem produkcyjnym w branżach chemicznej i energetycznej wpłynęły na fakt, że sesja spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich stron. Wstępnie zadeklarowano również organizację podobnego forum w przyszłości w siedzibie PGE GiEK S.A. w Bełchatowie.

 


 
Referat INORG o wdrażaniu zarządzania procesowego na międzynarodowej konferencji

 

W październiku 2015 r. Wiceprezes Zarządu Instytutu Organizacji INORG Lech Winiowski wygłosił referat nt. zarządzania procesowego w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych z branży chemicznej na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „NOWOCZESNOŚĆ PRZEMYSŁU I USŁUG” organizowanej w Ustroniu przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach XXXII Śląskich Dni Organizacji.

W referacie przedstawiono problematykę wdrożenia systemu zarządzania opartego na filozofii procesowej na praktycznych przykładach przedsiębiorstw chemicznych i energetycznych. W tym celu dokonano ogólnego przeglądu najistotniejszych koncepcji zarządzania procesowego w naukach o organizacji i zarządzaniu, a także prześledzono ewolucję podejścia procesowego od reengineeringu (Business Process Reengineering - BPR), do zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Management - BPM). Opisano ponadto modele organizacji procesowej stosowane w praktyce.

Prezentacja doświadczeń Instytutu, jako głos praktyków na konferencji naukowej spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony środowisk akademickich, jak i przedstawicieli przemysłu. Z treścią referatu można zapoznać się za pośrednictwem artykułu opublikowanego w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej (seria „Organizacja i zarządzanie” nr 83 z 2015 r.).

 


 
Instytut Organizacji „INORG” oraz Instytut Ekonomiczny „MODUS” na Kongresie „Polska Chemia 2014”.

 

W dniach 12-13 czerwca 2014 roku w siedzibie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Puławach odbył się Pierwszy Kongres Polska Chemia 2014. Wydarzenie, które według intencji organizatorów na stałe ma wpisać się w kalendarz spotkań branży chemicznej zostało objęte honorowanym patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Ministerstwa Gospodarki. Instytuty „INORG” oraz „MODUS” reprezentowane były przez: z ramienia Instytutu Organizacji „INORG” dr inż. Henryk Promny - Prezes Zarządu oraz mgr Lech Winiowski - Wiceprezes Zarządu, natomiast z ramienia Instytut Ekonomicznego „MODUS” mgr inż. Zbigniew Zając - Prezes Zarządu, a także mgr inż. Magdalena Dróżdż-Szeflińska - Wiceprezes Zarządu. Główną tematyką kongresu Polski była sytuacja polskiego przemysłu chemicznego na tle gospodarki Unii Europejskiej.

 


 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3