Dotacje unijne

Dołączenie Polski do grona krajów Unii Europejskiej otwiera przed polskimi firmami oraz samorządami szansę dynamicznego rozwoju, jaką daje możliwość pozyskania środków finansowych z programów pomocowych przeznaczonych na rozwój.

Najważniejsze czynniki prowadzące do skutecznego korzystania ze środków pomocowych to poznanie skomplikowanych procedur i wymogów formalnych, wybór właściwego programu pomocowego, wysokie merytorycznie przygotowanie wniosku oraz właściwe zarządzanie projektem w czasie realizacji i monitoringu.

Instytut Ekonomiczny "MODUS" Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw potrzebom klientów oferuje pomoc w opracowaniu koncepcji korzystania z pomocy publicznej, wyborze właściwych programów, przygotowaniu aplikacji i niezbędnych dokumentów oraz pozyskaniu środków finansowych na inwestycje i rozwój z większości funkcjonujących na dzień dzisiejszy programów pomocowych.

Instytut Ekonomiczny "MODUS" Sp. z o.o. uzyskał akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do wdrażania usług współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw - Phare 2001 SSG, Phare 2002 i Phare 2003

Od 2004 r. Instytut Ekonomiczny "MODUS" Sp. z o.o. jest wykonawcą akredytowanym przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług doradczych na rzecz beneficjentów Działania 2.1 "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Akredytacja dotyczy następujących dziedzin specjalizacji:
Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej.
Jakość.
Tworzenie sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw.
Łączenie się przedsiębiorstw.
Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.Do chwili obecnej przy naszej współpracy firmy i inne instytucje złożyły aplikacje na kwotę dotacji ok. 60 mln EUR. Łączna wartość obsługiwanych przez naszą firmę projektów wynosi kilkaset mln zł.
Potwierdzeniem naszych kwalifikacji jest wysoka pozycja na liście rankingowej najskuteczniejszych firm pozyskujących dotacje dwumiesięcznika "Fundusze Europejskie".


W kategorii: klasyfikacja ogólna
- m-ce 14
W kategorii: Duże przedsiębiorstwa
- m-ce 1
W kategorii: Administracja
- m-ce 1