Greenfield "Eastern Poland"

The regional aid map established in the financial perspective for 2014-2020 significantly limits the attractiveness of applying for financial resources for companies from the Śląskie, Dolnośląskie and Wielkopolskie voivodships. Considering mainly medium and large companies, co-financing of projects at the level of 25-35% makes applying for funds from the European Union in these regions not attractive.

For projects concerning the construction of "new plants" or IT projects, an interesting alternative is to consider allocating investments to "Eastern Poland". Instytut Ekonomiczny „MODUS” Sp. z o.o. successfully supports several investment and research projects financed both from national funds (e.g. Loan for technological innovations) and regional operational programs of the Lubelskie and Podkarpackie voivodships.

When deciding on the location of an investment beyond the much higher co-financing level (up to 70%), also take into account:

- significantly lower costs of purchasing land/facilities for investments,

- lower costs of office space,

- lower labor costs and easy access to employees from Ukraine and Belarus.

If you are considering implementing such projects, we invite you to take advantage of our rich experience.

Zbigniew Zając

Chairman of the Board

 
Instytut Organizacji „INORG” oraz Instytut Ekonomiczny „MODUS” na Kongresie „Polska Chemia 2014”.

 

W dniach 12-13 czerwca 2014 roku w siedzibie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Puławach odbył się Pierwszy Kongres Polska Chemia 2014. Wydarzenie, które według intencji organizatorów na stałe ma wpisać się w kalendarz spotkań branży chemicznej zostało objęte honorowanym patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Ministerstwa Gospodarki. Instytuty „INORG” oraz „MODUS” reprezentowane były przez: z ramienia Instytutu Organizacji „INORG” dr inż. Henryk Promny - Prezes Zarządu oraz mgr Lech Winiowski - Wiceprezes Zarządu, natomiast z ramienia Instytut Ekonomicznego „MODUS” mgr inż. Zbigniew Zając - Prezes Zarządu, a także mgr inż. Magdalena Dróżdż-Szeflińska - Wiceprezes Zarządu. Główną tematyką kongresu Polski była sytuacja polskiego przemysłu chemicznego na tle gospodarki Unii Europejskiej.

 


 
DOTACJE!

Oferujemy pomoc w pozyskiwaniu funduszy ze środków Unii Europejskiej w ramach następujących etapów:

Etap I. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej według wytycznych programu

 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wymogami Programu.
 • Złożenie dokumentacji aplikacyjnej w terminie i miejscu określonym w Regulaminie Konkursu dla Programu.

Etap II. Okres realizacji projektu.

 • Przygotowywanie pośrednich wniosków o płatność według wytycznych Instytucji Finansującej.
 • Pomoc i doradztwo przy aktualizacji dokumentacji projektu w trakcie jego realizacji.
 • Finansowe rozliczenie projektu – przygotowanie końcowego wniosku o płatność.
 • Pomoc i doradztwo przy przygotowaniu raportu końcowego po zakończeniu realizacji projektu.

Etap III. Okres trwałości projektu.

 • Pomoc i doradztwo przy rozliczeniu wskaźników produktu i rezultatu.
 • Pomoc i doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań wymaganych przez Instytucję Finansującą.

 


 
ZMIANA NA STANOWISKU PREZESA ZARZĄDU INSTYTUTU EKONOMICZNEGO MODUS SP. Z O.O.

Zarząd Instytutu Ekonomicznego "MODUS" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 19 lutego 2014 roku Prezes Zarządu Spółki Pani Grażyna Winiowska złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2014 roku powołało na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Zbigniewa Zająca.

Pan Zbigniew Zając jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalizacji - zarządzanie systemami produkcji. Posiada bogate doświadczenie w zakresie projektowana systemów zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania procesami biznesowymi, a także w projektowaniu systemów logistycznych przedsiębiorstw. Związany zawodowo z Instytutem Ekonomicznym "MODUS" Sp. z o.o. od początku istnienia Spółki.

 

 

 


 
KOLEJNE WYRÓŻNIENIE DLA IE MODUS

Instytut Ekonomiczny „MODUS” Sp. z o.o. został nominowany do tytułu Lidera Rozwoju Regionalnego. Lider Rozwoju Regionalnego to ogólnopolski program promujący dobre standardy zarządzania oraz wzorce funkcjonowania.

 

 
IE MODUS W CZOŁÓWCE NAJSKUTECZNIEJSZYCH FIRM DORADCZYCH

Miło nam poinformować, że nasza Firma ponownie znalazła się w gronie najskuteczniejszych firm doradczych pozyskujących dotacje unijne. W najnowszym opublikowanym przez czasopismo „Fundusze Europejskie” rankingu Instytut uzyskał czołowe lokaty w następujących kategoriach:

 • wysokość dotacji zakwalifikowanych do  dofinansowania w klasyfikacji ogólnej,
 • wysokość dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wysokość dotacji dla dużych przedsiębiorstw,
 • wysokość dotacji  w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka,
 • wysokość dotacji w kredycie technologicznym,
 • ilości projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

 

Więcej informacji znajdą Państwa na stronie: www.fundusze-europejskie.pl

 
Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego przez Instytuty INORG i MODUS EN

EN Uprzejmie informujemy, iż z sukcesem zakończyliśmy trwający ponad 10 miesięcy projekt mający na celu wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach miast, gmin oraz 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego. Projekt dotyczył wdrożenia optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi z zakresu mierzenia satysfakcji pracowników oraz wartościowania stanowisk pracy. Projekt był realizowany we współpracy z Firmą Omikron, która dostarczyła specjalistyczne oprogramowanie służące do wartościowania stanowisk pracy i badania satysfakcji pracowników.

W wyniku realizacji projektu uzyskano następujące efekty:

 • opracowanie „szytej na miarę” metody wartościowania stanowisk pracy dostosowanej do specyfiki poszczególnych Urzędów,
 • opracowanie wzorcowych opisów stanowisk pracy,
 • standaryzacja nazewnictwa stanowisk,
 • przeprowadzenie pilotażowego wartościowanie stanowisk pracy,
 • opracowanie układu odniesienia dla wartościowania stanowisk pracy w Urzędach,
 • przeszkolenie ponad 1200 osób z zakresu wartościowania stanowisk pracy,
 • wdrożenie oprogramowania wspierającego proces wartościowania stanowisk pracy,
 • przeszkolenie liderów procesu mierzenia satysfakcji pracowników (ponad 200 osób),
 • implementacja narzędzi informatycznych wspomagających proces mierzenia satysfakcji pracowników,
 • usprawnienie systemu organizacji i zarządzania dzięki:
  • wskazaniom do standaryzacji zakresów czynności,
  • wskazaniom do zmian w dokumentacji organizacyjnej,
  • opracowaniu klucza do interpretacji wyników badania satysfakcji pracowników,
  • opracowaniu założeń do modelu systemu motywacyjnego.

   

Mając na uwadze zrealizowane w ciągu ostatnich lat projekty systemów organizacji i zarządzania dla urzędów w Piekarach Śląskich, Tarnowie oraz Krynicy Zdroju dysponujemy obecnie istotnym potencjałem (metodyka, doświadczenie, praktyka) w zakresie oferowania usług doradczych dla jednostek samorządowych.

 

 
Instytuty INORG i MODUS na Międzynarodowych Targach i Konferencji Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM2011 en
Friday, 18 February 2011 00:00

EN W związku z odbywającymi się w dniach 23 i 24 lutego 2011 r. Międzynarodowymi Targami i Konferencją Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2011 w katowickim Spodku, planujemy wziąć aktywny udział w ww. przedsięwzięciu, zarówno w charakterze wystawcy, jak i czynnego uczestnika konferencji. Będzie więc można zapoznać się z ofertą Instytutów INORG i MODUS, a w szczególności przedyskutować kwestie związane z realizacją (organizacją i finansowaniem) przedsięwzięć innowacyjnych, czy też przeglądnąć publikowany przez nas kwartalnie od 9 lat Raport o Przemyśle Chemicznym.

Serdecznie zapraszamy.