Instytut Ekonomiczny „MODUS” Sp. z o. o. zaprasza na spotkanie poświęcone wartościowaniu stanowisk pracy w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium pt.: „Wartościowanie stanowisk pracy w przedsiębiorstwach z branży wodno-kanalizacyjnej”, które odbędzie się 10.06.2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Rudowskiego 10 (parter) w godzinach 10.00 – 13.00


Seminarium poprowadzą eksperci Instytutu Ekonomicznego „MODUS” Sp. z o.o. posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wartościowania stanowisk pracy oraz wdrażaniu wyników.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym programie spotkania >>POBIERZ<<

Formularz zgłoszeniowy można również pobrać tutaj >>POBIERZ<<

 


 


 
Gliwicka Szkoła Organizacji - "Wartościowanie stanowisk pracy w Jednostkach Samorządu Terytorialnego"

15 kwietnia 2016 r. odbyło się seminarium z cyklu „Gliwicka Szkoła Organizacji” pod nazwą „Wartościowanie stanowisk pracy w jednostkach samorządu terytorialnego”, zorganizowane przez Instytut Ekonomiczny „MODUS”. Wśród przybyłych gości byli m.in. sekretarze oraz kadra zarządzająca urzędów gmin.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję poznać doświadczenia Instytutu związane z wartościowaniem pracy i racjonalizacją organizacyjną jednostek samorządowych, a także wymienić własne poglądy i doświadczenia. Tematem przewodnim były metody wartościowania opracowane przez ekspertów Instytutu oraz wnioski z doświadczeń nabytych przy ich wdrażaniu w urzędach miast, gmin i starostwach powiatowych.

Uczestnicy spotkania wzięli aktywny udział w dyskusji dzieląc się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami z praktyki.

 
Gliwicka Szkoła Organizacji - "Wartościowanie stanowisk pracy w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych"

W dniu 8 kwietnia 2016 r. Instytut Ekonomiczny „MODUS” Sp. z o. o. przy współpracy z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A.  zorganizował seminarium z cyklu „Gliwicka Szkoła Organizacji” pod nazwą " Wartościowanie stanowisk pracy w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych”. Wśród przybyłych gości byli m.in. specjaliści odpowiadający za prowadzenie spraw pracowniczych oraz kadra zarządzająca firm wod-kan z terenu województwa śląskiego i opolskiego.

W trakcie spotkania zaprezentowano metody opracowane przez ekspertów Instytutu, a także wnioski wynikające z doświadczeń zdobytych w trakcie wdrożeń w innych firmach. Wiele istotnych informacji na temat przebiegu oraz praktycznych korzyści wartościowania stanowisk pracy przedstawił gość specjalny spotkania, Pani Dorota Gardoń - Dyrektor Pionu Organizacyjnego GPW S.A.

Jeszcze raz dziękujemy Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów S.A.  za pomoc w organizacji spotkania oraz wszystkim uczestnikom za ciekawą, merytoryczną dyskusję w jego trakcie.

 
Gliwicka Szkoła Organizacji " Doskonałość organizacyjna – jak optymalnie zorganizować firmę i zarządzać jej procesami gospodarczymi"

W dniu 9 marca 2016 r. w siedzibie Instytutu odbyło się seminarium z cyklu „Gliwicka Szkoła Organizacji” pod nazwą " Doskonałość organizacyjna – jak optymalnie zorganizować firmę i zarządzać jej procesami gospodarczymi”, zorganizowane przez Instytut Organizacji „INORG” Sp. z o.o. Wśród przybyłych gości byli m.in. specjaliści zajmujący się organizacją i zarządzaniem oraz właściciele i kadra zarządzająca małych i dużych Firm z terenu województwa śląskiego i małopolskiego.

W trakcie spotkania eksperci Instytutu zaprezentowali swoje wieloletnie doświadczenie związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów organizacji i zarządzania w tym w szczególności nowoczesne kierunki optymalizacji oraz „blaski i cienie” przechodzenia ze struktur funkcjonalnych na zarządzanie procesami gospodarczymi.

Dużym zainteresowaniem cieszył się problem usytuowania systemów zarządzania jakości w systemach organizacji, w kontekście nowej normy ISO z 2015 roku.

Przedstawiono szereg ważnych informacji dotyczących praktycznych korzyści oraz sposobów uniknięcia wybranych zagrożeń związanych z przebiegiem procesu racjonalizacji systemów zarządzania.

Uczestnicy spotkania wzięli aktywny udział w dyskusji dzieląc się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami z praktyki.

  
Gliwicka Szkoła Organizacji "Wartościowaniu stanowisk pracy w Jednostkach Samorządu Terytorialnego"

4 marca 2016 r. odbyło się seminarium z cyklu „Gliwicka Szkoła Organizacji” pod nazwą „Wartościowanie stanowisk pracy w jednostkach samorządu terytorialnego”, zorganizowane przez Instytut Ekonomiczny „MODUS”. Wśród przybyłych gości byli m.in. sekretarze oraz kadra zarządzająca urzędów miast, gmin oraz starostw powiatowych, takich jak Mysłowice, Radzionków, Ruda Śląska, Tarnowskie Góry, Gliwice, Katowice, Pszczyna. W trakcie spotkania mieli oni sposobność poznać doświadczenia Instytutu związane z wartościowaniem pracy i racjonalizacją organizacyjną jednostek samorządowych, a także wymienić własne poglądy i doświadczenia. Tematem przewodnim seminarium były metody wartościowania opracowane przez ekspertów Instytutu oraz wnioski z doświadczeń nabytych przy ich wdrażaniu w urzędach miast, gmin i starostwach powiatowych. Przedstawiono szereg ważnych informacji dotyczących praktycznych korzyści oraz sposobów uniknięcia wybranych zagrożeń powiązanych z przebiegiem procesu wartościowania.

  
Seminarium poświęcone wartościowaniu stanowisk pracy

W odpowiedzi na obserwowaną w ostatnich latach pozytywną zmianę podejścia do organizacji i zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, w dniu 22.01.2016 r. Instytut Ekonomiczny „MODUS” Sp. z o. o. przy współpracy z Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zorganizował seminarium poświęcone wartościowaniu stanowisk pracy. Dzięki uprzejmości Sekretarza Miasta Piotrkowa Trybunalskiego P. Bogdana Munika zaproszeni goście (głównie sekretarze, ale także kadra kierownicza urzędów gmin i starostw powiatowych) z powiatów i gmin takich jak Bełchatów, Tomaszów Mazowiecki, Rokiciny, Łęki Szlacheckie, Wola Krzysztoporska, Aleksandrów, Wolbórz mieli okazję poznać doświadczenia Instytutu i Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego związane z wartościowaniem stanowisk pracy, jak i ogólnie racjonalizacją organizacyjną jednostek samorządowych.

W trakcie spotkania zaprezentowano metody opracowane przez ekspertów Instytutu, a także  wnioski wynikające z doświadczeń zdobytych w trakcie wdrożeń w urzędach miast, gmin i starostwach powiatowych. Wiele istotnych informacji na temat praktycznych korzyści oraz sposobów unikania potencjalnych zagrożeń związanych z prowadzeniem procesu wartościowania przedstawił gość specjalny spotkania, P. Renata Karbowniczek Dyrektor Biura Obsługi Mieszkańców
i Nadzoru Organizacyjnego w UM Piotrkowa Trybunalskiego.

Zachęceni dużym zainteresowaniem ze strony praktyków w zakresie organizacji i zarządzania urzędem oraz ciekawą, merytoryczną dyskusją w trakcie spotkania zamierzamy organizować kolejne spotkania w podobnym zakresie. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w tego typu wydarzeniach serdecznie zapraszamy do współpracy. Propozycje prosimy nadsyłać na nasz adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub zgłaszać telefonicznie - (32) 2315365 
Liga Mistrzów

 

Instytut Organizacji „INORG” Sp. z o.o. rozpoczął  w listopadzie b.r. pierwszą  edycję projektu doradczo-szkoleniowego pn.: „Liga Mistrzów”.

Projekt składa się z cyklu warsztatów adresowanych do  Mistrzów produkcji w Jednostkach Biznesowych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Warsztaty dotyczą rozwijania kompetencji menedżerskich Mistrzów - liderów budujących wysoki poziom zaangażowania pracowników.

Warsztaty prowadzone będą w cyklach modułowych:

Moduł I. Mistrz w organizacji

Moduł II. Komunikacja

Moduł III. Motywacja

 

 


 
Raport o przemyśle chemicznym III kwartał 2015

 

„W III kwartale w Polsce kontynuowany był stabilny wzrost aktywności gospodarczej, wspierany głównie przez wzrost popytu krajowego, jednak część wskaźników gospodarczych w ostatnim okresie była nieco niższa od oczekiwań, lecz ich słabsze poziomy mogły być przejściowe. Natomiast najnowsze prognozy Komisji Europejskiej są nieco lepsze od wcześniejszych. Wg ocen KE wzrost gospodarczegy w Polsce w 2015 r. i 2016 r. będzie rósł w tym samym tempie i osiągnie poziom 3,5%.”

Przemysł chemiczny w UE w trakcie III kwartałów 2015 r. rozwijał się stosunkowo powoli, na co wpływ miała niska dynamika produkcji w powiązaniu ze spadkiem cen w odniesieniu do 2014 r.” „W lipcu i sierpniu 2015 r. poziom produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20) w UE był minimalnie wyższy niż w analogicznych miesiącach poprzedniego roku (odpowiednio 0,1% i 0,3%). Natomiast we wrześniu obserwowano spadek analizowanego wskaźnika do poziomu o 0,2% niższego niż przed rokiem.”

W III kwartale 2015 roku Spółka DOW Chemicals wypracowała przychody w wysokości 12,04 miliardów dolarów, co jest wynikiem niższym o 16,4% w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku. Pogorszenie wyników było efektem zmiany wartości ropy, dewaluacji waluty w stosunku do dolara oraz niekorzystnych cen na produkty Grupy.

Wraz z kolejnym minionym kwartałem Instytut Organizacji INORG Sp. z o.o. opracował kolejne wydanie RAPORTU O PRZEMYŚLE CHEMICZNYM.

Raport zawiera dane za okres od lipca do września 2015 roku (na tle trendów z poprzednich kwartałów), obejmujące podstawowe wielkości statystyczne w zakresie koniunktury gospodarczej ogółem oraz sytuacji w przemyśle chemicznym w Polsce i UE (ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, jako jednego z głównych partnerów handlowych Polski). Dodatkowo w opracowaniu przeanalizowano wyniki wybranych firm chemicznych i petrochemicznych oraz trendy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Raport składa się z trzech tomów:

1. Tom I pt. „Przemysł chemiczny w Polsce”.

2. Tom II pt. „Serwis zagraniczny”.

3. Tom III pt. „Kondycja finansowa wybranych firm chemicznych i paliwowych”.

Serdecznie zapraszamy do prenumeraty naszego wydawnictwa. W przypadku zainteresowania prosimy o informację. Stosowny formularz zamówienia można pobrać TUTAJ. Zamówienie można przesłać pocztą elektroniczną na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub na nośniku papierowym.

 

W dziale Analizy i publikacje do pobrania przykładowy Raport za rok 2012 r.

 


 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3